Artists Institute se yon Kolej Art ak Teknoloji baze Jacmel, Haiti. Enstiti lan kreye opòtinite modèn pou ede jèn Ayisyen kreatif develope lespri antreprenarya e develope endistri lokal kreyatif yo. Nan moman an Enstiti lan ofri pwogram Fim nan Cine Institute lan e nan Audio Institute lan li ofri pwogram Pwodiksyon mizik ak Enjennyè son: Nou se We Are The World School of Music and Audio Engineering. Chak divizyon ofri pwogram antrènman, amplwa ak sipò pwofesyonèl.

Klike anba an pou aprann plis de chak divizyon.
Ciné Institute dedye a develope endistri fim Ayisyen an nan kapasite’l pou regwoupe ansanm pèsonalite lokal ak intènasyonal nan Sinema e edikasyon ki pral antrene e sipòte teknisyen ki nesesè pou pwodiksyon lokal ak entènasyonal.
Audio Institute: We are the World of Music and Audio Engineering dedye a develope endistri mizik Ayisyenn lan nan regwoupman pèsonalite empòtante lokal ak entènasyonal ki pral antrene e sipotè pwodiktè e teknisyen nesesè pou pwodiksyon lokal lan.